Wykształcenie

Specjalista do spraw promocji zdrowia – studia magisterskie o specjalności Promocja zdrowia i socjoterapia, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dietetyka – Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, studia podyplomowe na kierunku Dietetyka i Planowanie Żywienia

Wychowanie fizyczne – studia licencjackie na kierunku Wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną, Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu

 

Tematy prac dyplomowych

Wpływ wybranej modyfikacji żywieniowej na skład ciała w treningu siłowym- case study – praca podyplomowa

Kulturystyka a zdrowy styl życia – praca magisterska

Kulturystyka jako współczesna forma rekreacji ruchowej – praca licencjacka

 

Certyfikaty

Zasady zdrowego żywienia i aktywności fizycznej dla grup zawodowych zaangażowanych w działania na rzecz walki z nadwagą i otyłością. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – PIB

BADANIE SKŁADU CIAŁA W PRAKTYCE DIETETYKA

Analiza składu ciała metodą BIA – case study

DIETETYKA  –  MEDYCYNA  –  BIOCHEMIA  –  SPORT Aktualne trendy profesjonalnego wspomagania wysiłku fizycznego

Dietetyka sportowa – różne drogi, jeden cel

X Ogólnopolska Konferencja Dietetyki Congressus Dietetica

Dietoterapia w zaburzeniach hormonalnych i metabolicznych – najnowsze doniesienia dietetyczne

Podstawy Dietoterapii w Insulinooporności

Insulinooporność – praktyczna wiedza dla specjalistów

RACJONALNE ODCHUDZANIE – (praktyka i teoria skutecznej redukcji masy ciała)

 SUPRISING FACTS ABOUT SUPPLEMENTS

Dietoterapia w PCOS